Wat denken wij?


Op deze pagina ziet u enkele uitspraken die gedachten en meningen van de Stichting Basissport Limburg weergeven. Deze gedachten zijn natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Ze zijn gestoeld op ervaringen van de stichting, meningen van haar medewerkers en bewegingstheoretische onderbouwing.

Wij denken...

  • Dat iedereen met een verstandelijke- of meervoudige handicap in bijzonder mate afhankelijk is van de deelname aan op de persoon afgestemde bewegingsactiviteiten. 

  • Dat de activiteiten in de vrije tijd een verlengstuk dienen te zijn van de bewegingsagogie. 

  • Dat aanbod door vrijwilligers kan worden georganiseerd maar dat daarbij altijd professionele ondersteuning nodig is. 

  • Dat de bewegingsrecreatie voldoende bewegingsvormen biedt om op zinvolle wijze te beantwoorden aan de bewegingsvraag van de deelnemer. 

  • Dat het haalbaar is om in iedere regio in Limburg, tezamen met andere initiatiefnemers, te zorgen voor voldoende bewegingsaanbod. 

  • Dat in de organisatie van dit aanbod meer aandacht moet worden besteed aan deelnemers met ernstige verstandelijke of meervoudige handicap(s)

  • Dat door samenwerking op regionaal niveau, oplossingen kunnen worden aangedragen voor de vele organisatorische vragen waar iedere initiatiefnemer mee te maken krijgt. Naast kennis over bewegingsaanbod en veiligheid , kunnen dan vraagstukken met betrekking tot: vervoer, accommodatie, financiering, professionele ondersteuning, vrijwilligers, materiaal en opleiding gezamenlijk worden aangepakt. 

  • Dat op deze wijze voorkomen wordt dat mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap een wezenlijk onderdeel voor hun ontwikkeling, wordt onthouden.