Onze Missie

Door op zoek te gaan ontdek je de wereld om je heen. Dat gaat een leven lang door en verloopt voor iedereen anders. Mensen hebben bij de geboorte verschillende talenten meegekregen die om ontplooiing vragen. De een heeft daar meer ondersteuning in nodig dan de ander. Contacten met de omgeving geven informatie over wat er allemaal ‘toe doen kan’ en wat er uiteindelijk ‘toe doet’. Op deze wijze wordt de wereld ‘eigen’ en van iemands persoonlijk stempel voorzien.

Maar, niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Verstandelijk en meervoudig gehandicapten zijn voor hun ontwikkeling meer dan andere mensen, afhankelijk van zinvolle bewegingsactiviteiten en een ondersteunende omgeving.

Met deze gedachte in ons achterhoofd wordt al bijna 40 jaar gewerkt aan onze missie,

”aan alle mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap woonachtig in Limburg, de mogelijkheid bieden om op een verantwoorde en zorgvuldige wijze deel te nemen aan zinvolle bewegingsactiviteiten“.

De stichting Basissport Limburg noemt haar activiteiten zinvol omdat zij aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de deelnemer. Zo’n uitspraak kan alleen gedaan worden als het bewegingsaanbod rekening houdt met het handelen en gedrag van de deelnemer. De mate waarin hij de omgeving begrijpt is startpunt en dient om nieuwe bewegingsvormen aan te bieden. Deze bewegingsagogische benadering is voor iedereen binnen de stichting belangrijk. 

Wie met onze deelnemers in contact komt zal dan ook de problemen, de weerstanden zien die hij in het begrijpen van de omgeving (heeft) ontmoet. Voor ervaren vrijwilligers is dit het uitgangspunt om de bewegingszin te prikkelen; om met hun bijna onuitputtelijke bron aan bewegingsvormen, te zorgen voor daadwerkelijk samen zinvol bezig zijn.
Hierin altijd geadviseerd door professionele bewegingsagogen.