Onze Activiteiten

Stichting Basissport Limburg organiseert beweegactiviteiten op drie niveaus. De zogenaamde sportinstuiven, sporttakgerichte activiteiten en activiteiten voor deelnemers met een speciale begeleidingsvraag. Regelmatig krijgen wij de vraag wat deze activiteiten inhouden en wat het verschil tussen deze activiteiten is. Vandaar dat we op deze pagina een kort overzicht willen geven.

De sportinstuif:

Aan de sportinstuif nemen verstandelijk en meervoudig gehandicapten deel waarvoor de echte sport te hoog gegrepen is. De sportinstuif is de basis waardoor kennisgemaakt wordt met bewegen en spelen. Het instuif karakter wil zeggen dat men tijdens de avond van activiteit mag wisselen, maar niet dat er vrije inloop is van deelnemers. 
De open organisatie maakt dat de deelnemers zelf kunnen bepalen aan welke activiteiten zij meedoen. Om het niveau van alle aangeboden activiteiten te bewaken worden de (ervaren) vrijwilligers door professionele bewegingsagogen begeleid. Vanwege het succes van de sportinstuif nemen deelnemers vaak vele jaren, wekelijks deel.

De sporttakgerichte activiteiten:

Sporttakgerichte activiteiten zijn activiteiten die georganiseerd worden vanuit de idee van de sport. Te denken valt aan voetbal, badminton, wedstrijd zwemmen, etc. In tegenstelling tot het open karakter van de sportinstuif is hier sprake van een kader dat alleen door de betreffende sport wordt bepaald. Rekening houdend met het begripsvermogen van de deelnemer, worden gelijktijdig hogere eisen gesteld aan de bewegingsvaardigheid.

Speciale activiteiten:

Het kan voorkomen dat mensen vanwege hun handicap(s) speciale begeleiding nodig hebben. Het kan echter ook zijn dat de aard van de activiteit hogere eisen stelt aan de begeleiding dan normaal. In deze gevallen probeert de stichting groepen personen met vergelijkbare bewegingsvragen te vormen en hier speciale activiteiten voor te organiseren. Zo worden er momenteel bijvoorbeeld zwemactiviteiten georganiseerd voor mensen met een ernstig meervoudig complexe handicap, maar worden ook zwemlessen gegeven aan kinderen met het syndroom van Down. Deze activiteiten worden zo ingericht dat ze nagenoeg geheel aansluiten bij de individuele behoeften van de deelnemer.

Voor een overzicht van alle activiteiten, zoals die per werkgroep worden georganiseerd kijkt u op de pagina Activiteiten.