Het Bestuur

Conform het uittreksel van de Kamer van Koophandel 41071069 bestaat het bestuur van Stichting Basissport Limburg uit een Raad van Toezicht en een directeur/bestuurder.
De Raad van Toezicht komt 4 x per jaar voor overleg met de directeur bij elkaar en bestaat uit de commissarissen:

 • Dhr. C.H.C. van Rooij, Voorzitter
  aandachtsgebied: functioneren Raad van Toezicht, directeur en representatie.
   
 • Mw. M. van Kleef-Hendrikx
  aandachtsgebied: personeel en juridische zaken
   
 • Dhr. H. Beijers.
  aandachtsgebied: financiën
   
 • Dhr. A. Knijnenburg.
  aandachtsgebied: vrijwilligers, centraal overleg werkgroepen..

Directeur/bestuurder: mevr. Amanda Klein

 

Beloningsbeleid:

Beloning directeur.
Conform CAO sport jaar 2016, salarisschaal 8.

De leden van de raad van toezicht hebben recht op € 500,- vacatievergoeding per jaar. Zien daarvan af en declareren reiskostenvergoeding ad € 0,19 /per gereden kilometer.