Veiligheidsprotocol

Basissport Limburg stelt de veiligheid van alle betrokkenen bij haar activiteiten voorop. Zowel voor deelnemers als voor onze vrijwilligers proberen wij de risico’s optimaal te beperken. Hiervoor bestaan binnen Basisport Limburg strikte protocollen.

Ons doel is om bij iedere activiteit de veiligheid van alle betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen vanaf het moment dat zij thuis vertrekken totdat zij weer thuis komen.

Daarom maakt de stichting gebruik van professionele vervoerders. Worden de vrijwilligers bij iedere activiteit begeleid door een professional. Zijn tijdens alle activiteiten mensen met EHBO/Reanimatie en AED bevoegdheid aanwezig en is iedereen, betrokken bij de stichting, naast de eigen ziektekostenverzekering ook tegen W.A en ongevallen verzekerd.