Stichting Basissport Limburg

In Limburg wonen tussen 7.180 en 7.853 mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Daarvan is de helft ernstig gehandicapt . Van groot belang is dat zij voor hun ontwikkeling afhankelijk zijn van op de deelnemer afgestemde bewegingsactiviteiten. Basissport Limburg organiseert wekelijks activiteiten met een bewegingsagogische insteek als een bijdrage aan hun bewegingsvraag.

Zij hanteert daarbij het uitgangspunt dat naarmate men ernstiger gehandicapt is, men eerder aan de activiteiten van de stichting moet kunnen deelnemen. De vrijwilligers van de stichting worden daarom tijdens alle activiteiten door professionals begeleid, hetgeen met name mogelijk wordt gemaakt door de Financiele bijdrage van de provincie Limburg . Daardoor kon ook de kwaliteit van het beweegaanbod aan de deelnemers zodanig toenemen dat de organisatie in diverse onderzoeken als specialist op dit terrein werd geroemd.

Na 40 jaar is de stichting nog steeds de belangrijkste aanbieder. Zij staat daarom altijd klaar om, daar waar gevraagd, aanbod te ontwikkelen of initiatiefnemers, die op dit terrein vragen hebben, te ondersteunen.