Activiteiten diverse Regio's

Hier vind u een lijst van alle activiteiten die Stichting Basissport Limburg organiseert. De activiteiten zijn gesorteerd per gemeente, zodat u snel kunt zoeken naar activteiten bij u in de buurt. Bij iedere activiteit is de contactpersoon voor die betreffende activiteit aangegeven, mocht u meer informatie wilen ontvangen over deze activiteit.

De activiteiten die Stichting Basissport Limburg organiseert zijn: fitness, wandelen, zwemmen, bowlen, biljarten, bewegen op muziek, bewegen voor ouderen, volksdansen en de zogenaamde sportinstuiven waar meerdere bewegingsactiviteiten tegelijk plaatsvinden. Ook worden een aantal van de activiteiten van de stichting georganiseerd voor speciale doelgroepen, zoals het diplomazwemmen voor kinderen met het syndroom van down of het zwemmen voor personen met specifieke begeleidingsvragen.