Inschrijving deelnemers

Om te achterhalen of de activiteiten van Basissport Limburg bevallen, mogen deelnemers die langer dan een jaar geen lid zijn geweest,  een maand gratis kennismaken met de activiteiten van Basissport Limburg. Daarbij geldt vanuit de verzekering, de voorwaarde dat: naam, adres, woonplaats en geboortedatum aan het bureau van de stichting moeten zijn doorgegeven.
Zonder dat deze gegevens bij het bureau staan geregistreerd, mag niemand aan een van de activiteiten meedoen..

Aanmelden Proefperiode:

Uw adresgegevens:
Ik meld mij aan voor:

captcha


Tijdens de deelname aan de activiteit ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier van de leiding van de activiteit. Met het indienen van dit formulier (sturen naar Basissport Limburg, postbus 236, 6130 AE te Sittard) geeft u aan definitief lid te willen worden van Basissport Limburg.Tijdens de deelname aan de activiteit ontvangt de deelnemer een inschrijfformulier van de leiding van de activiteit. Met het indienen van dit formulier (sturen naar Basissport Limburg, postbus 236, 6130 AE te Sittard) geeft u aan definitief lid te willen worden van Basissport Limburg.

U kunt dit formulier ook downloaden:

Inschrijfformulier_BSL_2017.doc
Inschrijfformulier_BSL_2017.pdf

Het volledig ingevulde inschrijfformulier dient als uitgangspunt voor het veiligheidsbeleid. Deelnemers of hun verantwoordelijke(n) zijn daardoor verplicht om wijzigingen van invloed op het veiligheidsbeleid, onmiddellijk te melden aan het bureau van Basissport Limburg. Dit kan per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of door de leiding van de activiteit van de wijziging op de hoogte te stellen. 
Door het indienen van het inschrijfformulier is de deelnemer(ster) verplicht om vanaf datum lidmaatschap tot het einde van het dan lopende seizoen, de verzekeringspremie, contributie voor de betreffende activiteit en indien aan de orde, de vervoersbijdrage, te betalen.

Met uitzondering van de verzekeringpremie kan restitutie van contributie en indien aan de orde, de vervoersbijdrage plaatsvinden wanneer sprake is van persoonlijke omstandigheden die de deelname aan enige activiteit van de stichting in de provincie Limburg onmogelijk maken. Te denken valt aan verhuizing buiten de provincie Limburg of een gebeurtenis waardoor de deelname op medische gronden langdurig wordt ontraden. Een schriftelijk verzoek tot restitutie kan dan worden ingediend bij het bureau van de Stichting Basissport Limburg, Postbus 236, 6130 AE te Sittard of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De hoogte van het te restitueren bedrag wordt bepaald door de datum van binnenkomst van het schriftelijk verzoek en het aantal maanden dat men heeft deelgenomen.De activiteiten van de stichting starten jaarlijks in de maand september. De stichting gaat er vanuit dat een deelnemer voorafgaande aan het nieuwe seizoen schriftelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van het aanbod van de stichting. Het bericht van opzegging dient gericht te worden aan: bureau van de Stichting Basissport Limburg, Postbus 236, 6130 AE te Sittard of via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  of, door dit te melden aan de leiding van de activiteit. 

Ontvangt de organisatie voorafgaande aan het seizoen geen schriftelijk bericht van opzegging of is dit niet aan de leiding van de activiteit gemeld, dan gaat de stichting er vanuit dat de deelnemer het lidmaatschap voor een seizoen heeft gecontinueerd. Restitutie kan dan slechts plaatsvinden onder de hierboven genoemde voorwaarden