Basissport Limburg

logo2015

Basissport Limburg is een vrijwilligersorganisatie die bewegingsactiviteiten organiseert voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten in Limburg. Voornamelijk in de vrije tijd, maar steeds vaker ook gedurende de dagbesteding. 
Het beweegaanbod, dat op een verantwoorde en zorgvuldige manier wordt georganiseerd, is op de mogelijkheden van de deelnemers afgestemd. Daardoor wordt Basissport Limburg als verlengstuk van de bewegingsagogie gezien.
De bewegingsagogische benadering van de stichting is in meer dan 40 jaar opgebouwd en zorgt er inmiddels voor dat wekelijks minimaal 600 mensen met niet zelden ernstige handicaps verspreid over 50 verschillende activiteiten in Limburg, aangepast kunnen bewegen. Daar deze benadering van de deelnemer en zijn beweegaanbod, professionele ondersteuning nodig heeft, worden de 175 vrijwilligers altijd door ervaren bewegingsagogen aangestuurd.

Inmiddels wordt de kennis en evaring van de stichting betreffende beweegaanbod, deelnemers, maar ook voor wat betreft haar organisatie, door instanties als: Onbeperkt Sportief, Gehandicaptensport Nederland, maar ook Huis voor de Sport Limburg en Provincie Limburg bestempeld als ‘specialist ‘op dit terrein.

Nieuwe ontwikkeling.
De ontwikkelde provinciale infrastructuur van Basissport Limburg heeft ertoe geleid dat de Stichting verzocht is om ook beweegactiviteiten voor mensen met dementie te ontwikkelen. Een eerste pilot in de regio Parkstad is inmiddels succesvol verlopen. Hetgeen ertoe heeft geleid dat de Stichting deze activiteiten in de toekomst verder zal ontwikkelen.

Om u aan te melden voor een proefperiode of voor het inschrijfformulier kunt u terecht op deze pagina.